Giải Pháp Cho Doanh Nghiệp

Phương Pháp Duy Nhất Tại Việt Nam Hỗ Trợ Cho Người Mất Căn Bản Tiếng Anh Giao Tiếp Tự Tin Với Người Bản Ngữ Trong Thời Gian Ngắn

SPAC – No.1 English Speaking Proficiency Assessment Tool

Chương trình kiểm tra trình độ nói tiếng Anh quốc tế dưới dạng Mobile App.Chương trình kiểm tra phù hợp đánh giá đầu vào trước khi bắt đầu công việc, bắt đầu học và kết thúc của một chương trình để so sánh độ tiến bộ, đánh giá khả năng ngôn ngữ của các vị trí trong công việc.

KUDER – Career Guidance Assessment

Chương trình được phát triển bởi các chuyên gia tâm lý học tại Mỹ, được sử dụng rộng rãi tại các quốc gia phát triển. Giúp kiểm tra về kỹ năng, về những lĩnh vực quan tâm, khả năng tự tin trong các môi trường quen thuộc và thử thách, giúp công ty đặt đúng người vào từng vị trí và có định hướng phát triển nghề nghiệp rõ ràng

Language Learning  Platform

Chương trình học Language Learing Platform của Global Languages giúp học viên học tiếng Anh và tiếng Hàn trên hệ thống E- learning và giáo viên bản ngữ .Chương trình Language Learing có cung cấp giáo trình và báo cáo về tiến độ của từng học viên giúp việc theo sát học viên một cách tốt nhất

Untact Program

Chương trình Untact Program là một chương trình kết hợp xu hướng mới nhất những lợi ích nổi bật giữa các lớp học online và offline đang được các doanh nghiệp sử dụng rộng rãi trong các hoạt động học tập và phát triển.Chương trình được Global Languages thiết kế theo yêu cầu riêng của học viên

Assessmen GCAT: Global Leadership Competency Test

Assessmen GCAT: Global Leadership Competency Test đánh giá về năng lực lãnh đạo (Leadership) dành cho cấp quản lý, lãnh đạo cấp cao,. Chương trình giúp đánh giá các kỹ năng về quản lý lãnh đạo tìm ra các điểm mạnh và cần khắc phục để có lộ trình phát triển phù hợp

Nghi Thức Xã Giao Trong Kinh Doanh

Kỹ Năng Quản Lý Thời Gian và Lập Kế Hoạch Hiệu Quả

Kỹ Năng Thuyết Phục và Gây Ảnh Hưởng

Dịch Vụ Khách Hàng và Giải Quyết Than Phiền

Sức Mạnh Của Nghệ Thuật Kể Chuyện

Kỹ Năng Điện Thoại Hiệu Quả

Kỹ Năng Giao Tiếp Hiệu Quả

Định Hướng Khách Hàng

Trải Nghiệm Khách Hàng

Kỹ Năng Tạo Động Lực

Kỹ Năng Đàm Phán Thành Công

Xây Dựng Thương Hiệu Cá Nhân

Kỹ Năng Thuyết Trình

Quản Lý Khách Hàng Chủ Chốt

Kỹ Năng Làm Việc Nhóm Hiệu Quả

Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề và Ra Quyết Định

Nghệ Thuật Bán Hàng Chuyên Nghiệp

Cân Bằng Công Việc và Cuộc Sống

Bạn có muốn tham gia chương trình của Global Languages chúng tôi .Đăng ký ngay để được ưu đãi

Chương trình quản lý lãnh đạo

Quản Lý Sự Thay Đổi Change Management

Kỹ Năng Giao Tiếp Trong Môi Trường Đa Văn Hóa

Kỹ Năng Nhân Sự Dành Cho Quản Lý Không Chuyên

Kỹ Năng Phỏng Vấn Và Lựa Chọn Ứng Viên

Kỹ Năng Quản Lý Lãnh Đạo

Đào Tạo Giảng Viên

Kỹ Năng Giám Sát

Quản Lý Căng Thẳng

Tư Duy Cảm Xúc

Trải Nghiệm Khách Hàng

Kỹ Năng Quản Lý Dành Cho Quản Lý Cấp Trung

Kỹ Năng Quản Lý Thời Gian và Lập Kế Hoạch Hiệu Quả

Lập Kế Hoạch Và Tư Duy Chiến Lược

Lãnh Đạo Theo Tình Huống

Kỹ Năng Huấn Luyện Hiệu Quả

Bạn có muốn tham gia chương trình của Global Languages chúng tôi .Đăng ký ngay để được ưu đãi